Center za inovativnost in razvoj

Center za inovativnost in razvoj (CIR) je bil ustanovljen januarja 2015 in deluje pod okriljem RRA Zeleni kras, d.o.o. Center s svojo vizijo delovanja spodbuja, širi in razvija kulturo inoviranja in razvojno miselnost v javni in zasebni, v neprofitni in profitni sektor. 

Med glavnimi cilji CIR je krepitev inovacijskega ekosistema v regiji. Razvojno usmerjene posameznike, podjetnike, odločevalce in oblikovalce politik, raziskovalno-izobraževalne organizacije ter nevladne organizacije spodbujamo k razumevanju inovacij, ozaveščanju o lastnem in širšem, družbenem razvoju ter prispevamo h krepitvi njihovih kompetenc za inovativnost in podjetništvo. V ta namen oblikujemo nove instrumente in metode, ki uporabnikom nudijo celovito podporo pri njihovi inovativni, razvojni in podjetniški dejavnosti. 

Naše storitve so namenjene najširšemu krogu uporabnikov: podjetjem, nevladnim organizacijam, lokalnim skupnostim, šolam, razvojnim in raziskovalnim centrom, zainteresiranim posamezniki in splošni javnosti. Gre za naslednje:

  • Od ideje do rezultata: svetovalne storitve s področja razvoja in inovativnosti (vpis v evidenco ARRS, intelektualna lastnina, pridobivanje finančnih virov ter s temi področji povezana organizacijsko-administrativna podpora).
  • Znanje širi obzorja: usposabljanja na področjih, pomembnih za inovativnost: trženje, sodobne oblike poslovanja, o internacionalizaciji, finančni viri, investiranje, sodobni viri financiranja, finančni mehanizmi ipd.
  • O financah: podpora pri pridobivanju virov za projekte s področja inovativnosti (informiranje, dostop do mreže investitorjev, podpora pri dostopu do razpisanih finančnih sredstev).
  • V mednarodnih vodah: vodenje in izvajanje projektov ter sodelovanje v mednarodnih mrežah, ki prispevajo k oblikovanju novih instrumentov in metod za spodbujanje kulture inoviranja in razvojne miselnosti.
  • Skupaj za razvoj: vzpostavljamo povezave med različnimi partnerji (raziskovalne organizacije, podjetja, samostojni inovatorji, odločevalci in ostali zainteresirani).
  • Zgledi vlečejo: Organiziramo oglede dobrih praks ter delavnice za prenos znanja na vseh področjih inovativnosti.
  • Z majhnimi koraki za večji razvoj: izvedba posameznih projektov za spodbujanje inovativnosti (priprava priročnikov na temo inovativnosti in financiranja inovacij, koordinacija in povezovanje regijskih podpornih organizacij, izvedba natečaja za spodbujanje inovativnosti v šolah, koordinacija regijskega Dneva inovativnosti).
  • Promocija inovativnosti: Izvajamo ozaveščevalne in informacijske aktivnosti, ki širijo idejo o inovativnosti, promovirajo regijski ekosistem in prispevajo k prepoznavnosti ponudbe CIR in regije na tem področju.