23. avgust 2018

Dopolnitev Dogovora za razvoj Primorsko-notranjske regije

Dogovor za razvoj regije je dokument, s katerim se uresničuje regionalne razvojne programe oz. prioritetne regijske projekte, o katerih se dogovorijo regije in država. Dogovor za razvoj Primorsko-notranjske regije je bil podpisan že decembra 2017, vključuje 2 projekta v skupni vrednosti slabih 6 miljonov Eur. V letu 2018 so Občine v Primorsko-notranjski regiji pripravile še predlog 11-ih projektov, med katerimi so jih ministrstva potrdila sedem. V četrtek, 23. 8. so predstavniki regiji na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisali dopolnjen dogovor v katerem so vključeni naslednji projekti v skupni vrednosti 18.8 miljonov Eur: 

  • Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica - Rodik (nosilec: Občina Ilirska Bistrica): celotna vrednost projekta 7,16 miljona Eur, delež sofinanciranja EU 6,2 miljona Eur
  • Vodni vir "Čolniči" (nosilec: Občina Loška dolina): celotna vrednost projekta 1,9 miljona Eur, delež sofinanciranja EU 1,6 miljona Eur
  • Poslovna infrastruktura v IOC Neverke (nosilec: Občina Pivka): celotna vrednost projekta 2,1 miljona Eur, delež sofinanciranja EU 1,3 miljona Eur
  • Inkubator v IOC Neverke (nosilec: Občina Pivka): celotna vrednost projekta 1,1 miljona Eur, delež sofinanciranja 0,9 miljona Eur
  • Kolesarska pot Nova vas - Cerknica (nosilec: Občina Cerknica): celotna vrednost projekta 2,3 miljona Eur, delež sofinanciranja 1,9 miljona Eur
  • Izgradnja kolesarskih poti v Občini Pivka (nosilec: Občina Pivka): celotna vrednost projekta 1,3 miljona Eur, delež sofinanciranja 1,1 miljona Eur
  • Kolesarska pot Postojna-Hrašče in Postojna-Grobišče (nosilec: Občina Postojna): celotna vrednost projekta 2,8 miljona Eur, delež sofinanciranja EU 1,9 miljona Eur

Podpis Dogovora za regijo pomeni pridobitev sredstev za dodatne investicije, vendar pa predstavniki regije opozarjajo na neustreznost izpostavljenih namenov: medtem, ko so investicije v kolesarske poti, poslovno infrastrukturo in vodne vire zagotovo pomembne, je v regiji še veliko potreb na področju komunalne infrastrukture, ki pa je država na podpira. Ob začetku priprav na novo finančno perspektivo 2021-2027 velja temu nameniti posebno pozornost. Na RRA Zeleni kras se pri tem aktivno vključujemo v načrtovanje novih strateških izhodišč, hkrati pa - v sodelovanju z Občinami Primorsko-notranjske regije - nadaljujemo s pripravo regijskih projektov in izvajanje ustreznih proceduralnih aktivnosti za pridobivanje EU sredstev tudi v Primorsko-notranjski regij

 

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost