6. marec 2019

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da je na spletni strani in v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«

 
Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.
 
V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oz. finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za leti 2019 do 2020. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 880.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 15.4.2019.

Uvodna konferenca za potencialne prijavitelje in predstavnike medijev, na kateri bo podrobneje predstavljen razpis, bo v sredo, 13. 3. 2019, ob 10. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, Ljubljana).

Več informacij
 

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost