Razpisi

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017

Datum objave
26.6.2017
Razpisni rok
30.9.2017 oziroma do porabe sredstev
Naročnik
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Kontaktna oseba
Tadeja Pecman Penko (05 721 22 32, tadeja@rra-zk.si) in Zdenka Žakelj (05 721 22 40, zdenka@rra-zk.si)
Povezava na razpis
www.rra-zk.si/projekti/projekti-v-izvajanju/regijska-stipendijska-shema/razpisi-in-pozivi

RRA Zeleni kras, d.o.o. je dne 26. 6. 2017 objavlila JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017.

NAMEN
Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Primorsko-notranjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2016/2017.

ROK ZA PRIJAVO
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 09. 2017.

PRIJAVITELJI
Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Primorsko-notranjske statistične regije, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2016/2017 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

DODATNE INFORMACIJE
Tadeja Pecman Penko: 05 721 22 32, tadeja@rra-zk.si
ali
Zdenka Žakelj: 05 721 22 40, zdenka@rra-zk.si

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost