Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti

Datum objave
29.9.2017
Razpisni rok
23.11.2017 oziroma 5.6.2018
Naročnik
Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba
mzi-mobi¬len.si@gov.si
Povezava na razpis
www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v:
-       infrastrukturo za pešce (gradnje in/ali rekonstrukcije pločnikov in ostalih peš povezav, vzpostavitve prehodov za pešce in rekonstrukcije križišč ter vzpostavitve skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne ureditve skladno s tretjim odstavkom 27. člena Zakona o pravilih cestnega prometa)
-       infrastrukturo za kolesarje (gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav, postavitev parkirišč za kolesa ter sistem izposoje javnih koles)
-       avtobusna postajališča (gradnje in/ali rekonstrukcije postajališč JPP).
 
Do sodelovanja na javnem razpisu so upravičene le občine, ki imajo izdelano celostno prometno strategijo skladno z nacionalnimi smernicami in imajo na svojem ozemlju najmanj eno mestno območje.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.     Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.
2.     Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.     Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost