Razpisi

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«

Datum objave
2.2.2018
Razpisni rok
15.3.2018
Naročnik
Spirit Slovenija
Kontaktna oseba
sio18-19@spiritslovenia.si
Povezava na razpis
www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-02-02-Javni-razpis-za-izvedbo-podpornih-storitev-subjektov-inovativnega-okolja-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-od-2018-do-2019-SIO-2018-2019

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja - SIO (npr. podjetniški inkubatorji, univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki in drugi), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij.

Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. Različni vsebinski sklopi podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine, so oblikovani kot trije sklopi razpisa (zaradi jasnosti jih v nadaljevanju poimenujemo faze razpisa). Faze so naslednje:
– Faza 1 – podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve,
– Faza 2 – podpora rasti in razvoju start up podjetij – usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja,
– Faza 3 – podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij – »scale up« podjetij – namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.
Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, so:
– inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci);
– nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start up«;
– hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«.

Skupna višina razpisanih sredstev znaša 6,6 mio EUR.
 

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost