Razpisi

Razpis za subvencijo obrestne mere za podjetniške kredite v Primorsko - notranjski regiji

Datum objave
20.6.2018
Razpisni rok
19.10.2018 oziroma do porabe sredstev
Naročnik
Občine Primorsko-notranjske regije v sodelovanju z RRA Zeleni kras, d.o.o.
Kontaktna oseba
ziva@rra-zk.si, 05 721 22 40

RRA Zeleni kras, d.o.o. v sodelovanju z občinami Primorsko-notranjske regije, z dnem 20.6.2018 objavlja javni razpis za subvencijo obrestne mere za podjetniške kredite za leto 2018 na območju Primorsko-notranjske regije.

Namen

Namen razpisa je preprečiti finančno izključenost pri financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov predvsem mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah ter socialnim podjetjem, ki so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu.

Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen kredit ne sme znašati manj kot 100 EUR in ne več kot 1600 EUR oz. 75% vseh plačanih obresti za posamezno vlogo. Vsak upravičenec lahko odda največ 3 vloge. Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale in plačane obresti od 1.10.2017 do 30.9.2018.

Upravičenci

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz : Občine Bloke, Občine Cerknica, Občine Ilirska Bistrica, Občine Loška dolina, Občine Pivka in Občine Postojna.

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite na:
- elektronskem naslovu: ziva@rra-zk.si
- telefonski številki: 05/721 22 40 (Živa Ložar)
- sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

Razpisna dokumentacija

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost