Razpisi

Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju

Datum objave
22.6.2018
Razpisni rok
10.8.2018
Naročnik
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kontaktna oseba
gp.mgrt@gov.si
Povezava na razpis
www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1153

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov, v MSP s področja turizma na obmejnem problemskem območju.

Cilji javnega razpisa so:
a)    zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov,
b)    zmanjšanje okoljskega vpliva delovanja MSP na področju turizma,
c)    povečanje dodane vrednosti MSP,
d)    zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma,
e)    zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki niso v javni lasti, ali fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika. Delovati morajo na področju turizma ter biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008):
– 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
– 55.201 Počitniški domovi in letovišča,
– 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom,
– 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča.

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter zanjo izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost objektov ter za povečanje deleža obnovljivih virov. Upravičena območja za Primorsko-notranjsko regijo so območja občin Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 11.223.900,00 EUR v letih 2018 in 2019. Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost.

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost