Razpisi

Drugi javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji

Datum objave
30.6.2017
Razpisni rok
16.6.2018 oziroma do porabe sredstev
Naročnik
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Kontaktna oseba
marinka@rra-zk.si, 05/721 22 33, tadeja@rra-zk.si, 05/721 22 32
Povezava na razpis
www.rra-zk.si/projekti/projekti-v-izvajanju/regijska-garancijska-shema-primorsko-notranjske-regije/javni-razpisi

Drugi javni razpis je namenjen gospodarskim subjektom (gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge), ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina.

Z izdajanjem garancij za posojila, ki jih posojilojemalci lahko najamejo pri sodelujočih bankah (v razpisni dokumentaciji), želimo z garancijsko shemo povečati dostopnost posojil sektorju malega gospodarstva, saj je zavarovanje posojila še vedno eden izmed ključnih problemov za enote malega gospodarstva. Prednost take oblike financiranja pa predstavljajo tudi ugodnejše obrestne mere in manjši stroški najema posojila.

Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 2.560.000,00€.

Za kredite bo lahko RGS Primorsko-notranjske regije dodeljevala garancije v višini od 50% do 80% glavnice kredita, tako za začetne investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva kot tudi za obratna sredstva v povezavi z investicijo.

Minimalna višina bančnega kredita znaša 8.000,00€, maksimalna višina pa 500.000,00€. Odplačilna doba kredita je največ 8 let.
 

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost