Ustanovitelji

Lastniki Lastniški delež
Javni sklad za razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 22,500
Občina Pivka 17,369
Občina Postojna 17,369
Občina Logatec 13,027
Občina Cerknica 8,865
Občina Loška dolina 6,513
Občina Bloke 4,343
LPC Pivka 8,685
Gospodarska zbornica Slovenije 0,780
Območna obrtna zbornica Cerknice 0,243
Območna obrtna zbornica Postojne 0,243
ZRC SAZU 0,243

Nadzorni svet

  • ga. Mihaela Smrdel (Občina Pivka)
  • g. Boštjan Udovič (Občina Postojna)
  • g. Bogdan Zevnik (Občina Loška dolina)
  • ga. Irena Zalar (Občina Cerknica)
  • ga. Nevenka Malavašič (Občina Logatec)
  • ga. Jožica Anzeljc (Občina Bloke)
  • mag. Janez Rebec (GZS OZ Postojna)
© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost