NATURE&WILDLIFE

Projekt z naslovom Doživetja narave in opazovanja divjih živali/ Doživljaji prirode i promatranja divljih životinja, akronim NATURE&WILDLIFE, se izvaja v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Projekt bo na čezmejnem območju Dinarskega krasa razvil turistični produkt doživetja narave in divjih živali, ki bo v največji meri sledil smernicam odgovornega ravnanja z naravo, še posebej rabe rjavega medveda v turizmu.   Območje predstavlja obsežen sklenjen gozdni masiv na obeh straneh meje, ki je del severnih Dinaridov. Gre za eno redkih  območij v Evropi, kjer so še ohranjene vse tri vrste velikih zveri (medved, ris, volk). V tematski čezmejni turistični produkt bomo na inovativni način združevali  izjemno naravno in kulturno dediščino, jo nadgradil z interpretacijo in novo infrastrukturo za obiskovalce ter tako povečali privlačnost destinacije za specifične ciljne skupine obiskovalcev, ki povprašujejo po zelenih produktih.

Glavni skupni cilj projekta je aktivno ohranjanje skupne naravne dediščine projektnega območja preko trajnostnega turizma, ki ga bomo dosegli z izboljšanjem stanja vključenih območij dediščine, povečanjem privlačnosti vsebin, spodbujanjem zelene ekonomije ter dvigovanjem ozaveščanja in znanj lokalnih MSP-jev in prebivalstva. Glavni neposredni učinki projekta bodo oblikovanje novih čezmejnih zelenih proizvodov/programov, povečanje števila oseb z izboljšanimi zmogljivostmi in spodbujen obisk območij in točk naravne dediščine vključenih v projekt.

Pomembno pozornost v projektu namenjamo komuniciranju z javnostjo, zato bodo podrobneje predstavljeni vsi rezultati, med njimi tudi priporočila za oblikovanje trajnostnega produkta opazovanja divjih živali, ki bodo nastala na podlagi izkušenj iz projekta.  

Vodilni partner:
- RRA Zeleni kras, d.o.o.

Partnerji SLO:
- Občina Pivka
- Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik
- Jezerski hram- Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica

Partnerji HR:
- Javna ustanova Nacionalni park Risnjak
- Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o.
- Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o.

Pridruženi partnerji:
- Woodland Ways Ltd
- The World Owl Trust iz Velike Britanije
- Zavod RS za varstvo narave
- Zavod za gozdove Slovenije.

Projekt sofinancira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška v programskem obdobju 2014 - 2020.
Vrednost projekta: 982.694,29 €
Sofinanciranje iz ESRR: 835.290,12 € ali 85 % upravičenih stroškov
Trajanje projekta: 1.9.2018 – 28.2.2021 (30 mesecev)

Kontaktni osebi:
- Polona Zevnik, glavna koordinatorica projekta, polona@rra-zk.si
- Mateja Simčič, vodja projekta, mateja@rra-zk.si

V četrtek 14.2.219 je v Cerknici potekala 1. novinarska konferenca. Z veseljem smo se srečali z mnogimi deležniki projekta in na dogodek sprejeli preko 70 udeležencev iz obeh držav. Vsem, ki ste se dogodka udeležili, se zahvaljujemo za izkazan interes, ostale morebitne zainteresirane deležnike pa vabimo, da nam pišete, če imate željo po sodelovanju, ali zgolj ozrazite radovednost in željo po obveščanju o napredku projekta na e-naslov polona@rra-zk.si.  Tako vas bomo lahko tudi vnaprej obveščali o projektnih dejavnostih. Utrinke iz novinarske konference si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

Objave o projektu v medijih

RTV SLO
https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174595575?jwsource=cl&fbclid=IwAR1o4ZTQOsx9qmBfUg-qIZZYSvfrxuP9nXNkTySObaG0pukyg_GgfXqb3rc


PRIMORSKE NOVICE
https://www.primorske.si/primorska/srednja-primorska/medvedi-privabljajo-vse-prevec-turistov


NOTRANJSKO-PRIMORSKE NOVICE
https://notranjskoprimorske.si/2019/02/naj-bo-opazovanje-medveda-odgovorno-do-zivali-in-narave/


RADIO 94
http://www.radio94.si/vse-novice/#novica-post-20232991


RTV SLO
https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijski-dnevnik/174595624?jwsource=cl


SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA (STO)
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/9232-projekt-nature-wildife-bo-skrbel-za-razvoj-zelenih-produktov-na-obmocju-zelenega-krasa?utm_campaign=slo-febr2019-tta-obvestilo-7&utm_medium=email&utm_source=Net-Results#

 

RADIO GORSKI KOTAR (od 19. minute naprej)
https://drive.google.com/open?id=1N7g3mC8KzjZoUB7xIDgcE4nZ4TQEK0rJ 

 

 

 
© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost