Javni razpisi

Aktualni razpisi

DRUGI JAVNI RAZPIS garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji (Ur. list RS, št.. 32/2017)

Povezava na besedilo javnega razpisa.
Priloge:
-    Navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog
-    OBR 1 – Prijavni list za pridobitev garancije
-    OBR 2 – Izjava o prejeti višini državne pomoči
-    OBR 3 – Vzorec zahtevka za koriščenje kredita
-    OBR 4 – Vzorec vmesnih in končnega poročila
-    OBR 5 – Vzorec pogodbe o izdaji garancije
-    OBR 6 – Besedilo garancije
-    OBR 7 – Kreditni pogoji sodelujočih bank
 

 

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost