Razpisi in pozivi

RRA predvidoma konec tekočega leta objavi informativno zbiranje potreb delodajalcev za dodelitev štipendij za naslednje šolsko / študijsko leto. Na podlagi zbranih potreb je predvidoma septembra objavljen razpis za delodajalce za pridobitev sredstev za sofinanciranje štipendij.

AKTUALNI RAZPISI IN POZIVI:

Javni razpis za izbor projektov za sofinaniciranje kadrovskih štipendij delodajalecm za šolsko/študijsko leto 2019/2020 je objavljen TU.

Oddaja potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2019/2020

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

V ta namen vas vabimo k oddaji potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

Priloge:

- povabilo delodajalcem za najavo potreb 2019/2020

- prijavni obrazec 2019/2020

Javni razpis za izbor projektov za sofinaniciranje kadrovskih štipendij delodajalecm za šolsko/študijsko leto 2018/2019 je objavljen TU.

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalecem za šolsko/študijsko leto 2018/19 - NAJAVA.

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Primorsko-notranjski statistični regiji«,  ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist ), in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

V obravnavi je sprememba Zakona o štipendiranju (Zštip-1), ki se bo v primeru potrditve uporabljal od 1.6.2018 dalje.

Vlogo na razpis bo možno oddati od 1.9.2018 dalje.

Oddaja potreb o kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2018/2019

Vabimo vas k oddaji potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

Priloge:

- povabilo k oddaji potreb

- obrazec za prijavo

ZAKLJUČENI POZIVI IN RAZPISI:

  • Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018 je objavljen tu.
  • Oddaja potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2017/2018

Vabimo vas k oddaji potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2017/2018.
Priloge:

- Povabilo k oddaji potreb
- Obrazec

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost