Kompetenčni center »Orodjarstvo kot nosilec tehnološkega razvoja Notranjsko-kraške regije

V projektu je sodelovalo 12 partnerjev iz Notranjsko-kraške regije. Poleg RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. še 11 partnerjev iz gospodarstva in sicer:

Projekt je bil izveden med leti 2011 in 2013 in je vreden  578.616 evrov, od tega je partnerstvo prejelo 462.890 evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega socialnega sklada.

Namen

Glavni namen projekta je bil dvigniti raven kompetentnosti zaposlenih, ki delujejo v orodjarski in povezanih panogah ter omogočiti njihov osebni razvoj, posledično pa prispevati h konkurenčnosti vključenih podjetij ter razvitosti Notranjsko-kraške regije. Nadalje je bil namen projekt povezati gospodarske družbe iz Notranjsko-kraške regije, ki pretežno delujejo na področju orodjarstva in z njim povezanimi dejavnostmi. Tako so bile znotraj partnerstva nadgrajene specifične kompetence, ki jih ni mogoče pridobiti znotraj šolskega sistema in tudi ne preko tržnih ponudb. Dolgoročno pa bo orodjarstvo kljub globalizacijskim tokovom zaradi visoke dodane vrednosti ohranjalo svojo konkurenčno pozicijo.

Cilji

Glavni cilji projekta, ki smo jih tudi dosegli, so bili:

  • izdelava kompetenčnega modela za »orodjarske« in sorodne profile,
  • vključitev 387 zaposlenih v usposabljanja (30,31 % vseh zaposlenih partnerstva), 
  • izvedba vsaj 32 ur internih in eksternih usposabljanj na posameznega udeleženca,
  • izvedba 56 % notranjih usposabljanj izmed vseh predvidenih usposabljanj,
  • promocija različnih oblik prenosa znanja znotraj podjetij in znotraj partnerstva,
  • promocija orodjarskega poklica ciljni (npr. šole, stroka) in splošni javnosti, spodbujanje trajnostnega razvoja, zagotavljanje enakih možnosti ter spodbujanje socialne vključenosti znotraj partnerstva in širše.

Projekt je vključeval poklicne skupine, ki so tesno povezane z orodjarstvom in tudi tiste, ki le-temu zagotavljajo učinkovito podporo. Za projekt smo izbrali naslednje profile: konstruktor, tehnolog, programer, (CNC) operater, ročni orodjar, planer oz. logistik, vzdrževalec in sestavljalec, merilec oz. kontrolor, tehnični komercialist (prodajnik, nabavnik), vodje različnih ravni (direktor, vodja projekta, vodja enote, vodja izmene) ter kadrovski delavec (izobraževalec, kadrovik).

Dodana vrednost projekta

Dodano vrednost projekta vključuje naslednja področja:

  • sistematičen razvoj zaposlenih v partnerskih podjetjih,
  • razvoj notranjega mentorstva v partnerskih podjetjih,
  • racionalizacija in optimizacija posameznih procesov,
  • primerjave med partnerji kot priložnosti za izboljšave.

 

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost