MEDOSSIC - Mediterranean Organization Structure and Strengthening of Innovation Capacities for Sustainable Development

V projektu MEDOSSIC (Mediterranean organization structure and strenghtening of innovation capacities for sustainable development) je sodelovalo devet partnerjev iz sedmih držav. Projekt je vodila Regionalna razvojna agencija Notranjsko – kraške regije, v Sloveniji pa sta sodelovali še Regionalni razvojni center Koper in Razvojni center Novo mesto.

Na območju Sredozemlja je veliko priložnosti za trajnostni razvoj na področju inovacij. Za zagotavljanje le tega pa je pomembno spodbujanje sodelovanja ključnih deležnikov, med njimi predvsem državnih institucij, javnih raziskovalnih organizacij, univerz, lokalnih skupnosti, gospodarskih/obrtnih zbornic, malih in srednjih podjetij. Aktivnosti projekta so bile namenjene predvsem podpori inovatorjem, potencialnim inovatorjem, zaposlenim v srednjih in malih podjetjih, mladim raziskovalcem in študentom. Projekt na dolgi rok vpliva na gospodarsko rast, zaposlovanje in trajnostni razvoj. Za doseganje teh generalnih namenov so si partnerji po posameznih regijah glede na analizo stanja zadali konkretne cilje, katerih uresničevanje so tudi spremljali preko aktivnosti v projektu.

V okviru projekta je RRA Notranjsko-kraške regije izdala brošuro.

Namen

Temeljni namen projekta je bil okrepiti strateško sodelovanje med akterji gospodarskega razvoja, predstavniki državnih institucij ter ostalimi organizacijami/akterji podpornega okolja. V projektu so se partnerji še posebej posvečali vzpostavljanju inovacijskega okolja za trajnostni razvoj.

Partnerji projekta MEDOSSIC verjamejo, da je priložnost za večjo uspešnost inovacij predvsem v povezovanju in vzpostavljanju sodelovanja med različnimi deležniki iz različnih regij.

Aktivnosti

Za spodbujanje sodelovanja so v projektu oblikovali naslednje ključne aktivnosti:

  • Analiza obstoječega stanja v posameznih regijah in primerjava stanja med partnerji v projektu
  • Pregled dobrih praks na področju inovativnosti za trajnostni razvoj
  • Razvoj strateškega in operativnih načrtov za vzpostavitev pilotnih struktur v regijah
  • Vzpostavitev pilotnih struktur, razvoj in vključitev storitev in sistema informiranja ter svetovanje in izobraževanje na področju inovativnosti za trajnostni razvoj
  • Informiranje, komuniciranje in učinkovito izvajanje izpostavljenih ukrepov

Predvideni rezultati

Končni rezultat je bila izdelana pilotna struktura v vsaki regiji za svetovanje in zagotavljanje informacij deležnikom, priprava opisa pilotne strukture ter večjezičnega informacijskega paketa za partnerje. Z navedenimi aktivnostmi so partnerji spodbujali medsektorsko sodelovanje institucij v sodelujočih regijah, kar prispeva k pospeševanju gospodarske odličnosti in konkurenčnosti.

Projekt MEDOSSIC je sofinancirala Evropska unija v okviru programa MED

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost