projects in progress

Turizem

Interreg Adrion

Kulturna dediščina | Turizem | Podeželje

Okolje in varovanje narave | Turizem

NATURE&WILDLIFE

Interreg V-A Slovenia-Croatia 2014-2020

Podeželje

Gospodarstvo

Gospodarstvo | Okolje in varovanje narave

ForBioEnergy

Interreg Mediterranean

Gospodarstvo | Človeški viri

Regional Scholarship Scheme

Podeželje

Kulturna dediščina | Turizem

PRIMIS

Interreg V-A Italia-Slovenia

Gospodarstvo

Nano-Region

Interreg V-A Italy-Slovenia

Zeleni Kras | Gospodarstvo | Človeški viri | Kulturna dediščina | Turizem

Gospodarstvo