Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij v infrastrukturo zasebnih vodovodnih omrežij

Datum objave: 01.09.2014

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Občina Postojna

Kontaktni podatki: Urban Pinter, 05/7280 700

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje investicij v infrastrukturo zasebnih vodovodnih omrežij.
Na razpis se lahko prijavijo lastniki zasebnih vodovodnih omrežij na območjih, kjer ne obstaja oskrba iz javnega vodovodnega sistema in izgradnja javnega vodovodnega sistema ni predvidena niti v prihodnje. Obenem morajo imeti zasebni vodovodi javni pomen in obratovati v skladu s predpisi.
Višina razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2014, namenjenih za predmet tega razpisa znaša 40.000 EUR. Sredstva se bodo namenila za sofinanciranje investicij, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in so se že začele ali se bodo začele izvajati ter bodo zaključene najkasneje do konca leta 2016.

Naroči se na obvestila o novih razpisih