D-CARE

Program

Interreg Danube transnational Programme

Trajanje

od 01.07.2020 do 30.12.2022

Področje

Človeški viri

Opis

Projekt se osredotoča na Podonavsko regijo, vodilni partner je Universitatea de Medicina si Farmacie »Iuliu Hatieganu« Cluj Napoca iz Romunije, skupno pa v projektu sodeluje 26 partnerjev. 

S projektom se bo vzpostavilo čezmejno partnerstvo,  ki bo oblikovalo, razvijalo in izvajalo program za izboljšanje stanja zdravstvene in socialne oskrbe manj kvalificiranih starejših, ki zaradi odhajanja mladih v tujino ostajajo sami na podeželju in so tako prepuščeni lastni oskrbi.

Projekt je namenjen spodbujanju starejše populacije Podonavske regije k osvojitvi dodatnih kompetenc za lažjo lastno oskrbo. Obstoječ šibek zdravstveni in socialni sistem Podonavske regije bomo poskušali okrepiti z naslednjimi aktivnostmi:

- z vzpostavitvijo inovativnih »smart care« načinov oskrbe bo izboljšan in olajšan dostop starejše populacije do socialnih in zdravstvenih storitev;

- v vsaki državi Podonavske regije se bo vzpostavil nov program, vsebina se bo nanašala na omogočanje lažjega dostopa do novega znanja. Program bo poskrbel za inovativno izobraževanje starejše populacije, kar bo posledično vplivalo na večjo zaposljivost;

- spodbujanje lokalne/regionalne oblasti, da se oblikujejo nove politike delovanja in storitev, s katerimi se bo podprlo izvajanje na novo vzpostavljenih »smart care« načinov oskrbe. Povezave

KONTAKTNI OSEBI:

Martina Erjavec (martina@rra-zk.si)

Tjaša Fajdiga (tjasa@rra-zk.si)

 

PROJEKT V ŠTEVILKAH:

  • Trajanje: 30 mesecev
  • Začetek: 1. 7. 2020
  • Konec: 30. 12. 2022
  • Število partnerjev: 26