Sustainable tourism

Program

Interreg MED Programme

Trajanje

od 01.11.2019 do 31.12.2022

Področje

Turizem

Opis

Opis projekta

Novembra 2016 je bila v okviru programa Interreg MED ustanovljena Skupnost za trajnostni turizem MED. Glavna naloga skupnosti je skrb, da postane turizem gonilo vključujoče in trajnostne rasti. 

Od leta 2019 se je Skupnosti pridružilo pet novih projektov teritorialnega sodelovanja (ki za zdaj združujejo 22 projektov, ki jih sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)), skoraj 300 organizacij (javni organi, zasebna podjetja, univerze, nevladne organizacije in mednarodne organizacije), ki delujejo v 12 regijah Območja Mediterana. Poleg omenjenih se bosta Skupnosti pridružila še dva strateška projekta, potrjena oktobra 2019, ki se osredotočata na upravljanje trajnostnega turizma.

Člani Skupnosti vodijo razvoj inovativnih orodij za spremljanje razvoja turistične panoge, preučujejo in preizkušajo nove turistične modele in dejavno vključujejo oblikovalce politik in upravljavce destinacij v nenehen dialog, da bo turizem postal gonilo vključujočega in trajnostnega razvoja.

 

Vodilni partner

DIBA - Barcelona Provincial Council (Barcelona, Spain)

 

Projektni parnterji

 

Pridruženi parnterji

 • Association MedCities / MedCités (Spain) 
 • Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe
 • CPMR / Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe
 • CRPM (France) European Tourism Association
 • ETOA (UK) International Union for the Conservation of Nature
 • Mediterranean Centre (Spain) Mediterranean experience of Ecotourism Network
 • MEET Network (Spain) Observatory on Tourism in the European Islands
 • OTIE (Italy) National Research Council
 • Earth system science and environmental technologies Department (Italy) 
 • Association of Mediterranean Chambers of Commerce and Industry
 • ASCAME (Spain) Central Europe Initiative (CEI)
 • Executive Secretariat (Italy) 
 • University of Jordan (Jordan) 
 • University of the Aegean
 • Research Unit (Greece) 
 • Cyprus University of Technology Eratosthenes Research Centre Department of Civil Engineering and Geomatics (Cyprus) 
 • Forum of Adriatic and Ionian Chamber of Commerce (Italy)

 

Proračun

1,870,145.00 € (whose 1,589,623.25 € European Regional Development Fund - ERDF)Povezave

Kontakt: 

 

Dejan Iskra

dejan@rra-zk.si

 

Dunja Mahne

dunja@rra-zk.si

 

Mateja Simčič

mateja@rra-zk.si