DIVA - Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij

Trajanje

od 01.03.2019 do 28.02.2022

Področje

Regionalni razvoj | Gospodarstvo

Opis

Povzetek projekta: 

Namen mednarodnega projekta DIVA je vzpostavitev inovacijskega okolja s povezavo kreativnega sektorja in gospodarstva, ki bo na področju digitalne transformacje ustvarjal pametne tehnologije za skupnosti, ki bodo uspešno nastopale na globalnem trgu.

V projektu DIVA bomo vzpostavili čezmejne ekosistemske povezave med obstoječimi in novimi transdisciplinarnimi inovacijskimi platformam, znotraj njih bo potekalo soustvarjanje gospodarstva, umetnosti (art thinking), oblikovanja (design thinking) in različnih družbenih iniciativ (participatory design). Z analiziranjem, mapiranjem, modeliranjem, izobraževanjem in pilotnimi projekti  bomo omogočili delovanje inovacijskega, produkcijskega in uporabniškega ekosistema, v katerem bodo verižne strukture združevale inovatorje z gospodarstvom tako, da bo potek od ideje do preverjene rešitve čim hitrejši in dolgoročno vzdržen ter uporabnikom prijazen.

Vzpostavljanje čezmejnih ekosistemskih povezav je priložnost za povezovanje in razvijanje kapacitet naprednih tehnoloških podjetij in pametnih skupnosti. Te bodo v bližnji prihodnosti prevzemale vodilno vlogo pri dvigovanju pripravljenosti tradicionalnih gospodarskih subjektov in za opolnomočenje najširše družbe z namenom sprejemanja izzivov digitalne transformacije in krožnega gospodarstva.

 

Splošni cilji projekta:

Ustvariti prepoznaven ekosistem čezmejnega sodelovanja, kjer se bodo oblikovale družbene in tehnološke inovacije za družbo prihodnosti.

Osnovna namera je izboljšati čezmejno sodelovanje med italijanskimi in slovenskimi inovacijskimi platformami, izobraževalnimi ustanovami ter malimi in srednje velikimi podjetji, na tem mestu je potrebno posebno pozornost nameniti razvoju in implementaciji metodologij, s katerimi bomo omogočali transformacijo vizionarskih idej v tehnološke, komercialne in socialne inovacije.

 

Glavni rezultati: 

V prvi fazi projekta DIVA bomo ustvarili pogoje za boljše razumevanje inovacijskih dinamik, v katerih bomo zbrali, sistematizirali in analizirali različne primere sodelovanj med inter-medijsko uprizoritveno umetnostjo, ustvarjalnimi praksami in gospodarstvom. Na ta način bomo ustvarili metodološke okvire za vzpostavljanje razvojnih platform, ki bodo sodelovale pri tehnoloških in družbenih inovacijah za družbo prihodnosti.

V drugi fazi projekta bomo vzpostavili regionalna inovacijska vozlišča, ki jih bomo povezali z zainteresiranimi SME. Tu bomo vzpostavili metodološke pristope za sodelovanje s sodobnimi in tradicionalnimi podjetji. Istočasno bomo vodili niz podpornih dejavnosti, s katerimi bomo ustvarjali participativno okolje za posameznike in družbene skupine, ki jih bomo ozaveščali in izobraževali za kvalitetno sobivanje z novimi visokotehnološkimi rešitvami.

Tretja raven projekta bo realizacija vsaj 20 konkretnih čezmejnih pilotnih projektov, s katerimi bomo testirali in konkretizirali sodelovanje med posameznimi akterji v inovacijskih, razvojnih in aplikativnih procesih.

 

Projekt DIVA je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija - Slovenija sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o programu Interreg lahko preberete na spletu: http://www.eu-skladi.si/.

V mesecu marcu 2020 je bil v publikaciji Platinum magazine objavljen članek na temo spodbujanja sodelovanja kreativnega sektorja s podjetniškim v okviru projekta Diva. Celoten članek si lahko preberete tukaj.

 Galerija

Kontaktni osebi:

Martina Erjavec, martina@rra-zk.si

Živa Ložar, ziva@rra-zk.si

 

Projekt v številkah:

  • Trajanje: 36 mesecev
  • Začetek: 01.03.2019
  • Konec: 28.02.2022
  • Št. partnerjev: 15
  • Celotni znesek: 3.525.018,70 EUR
  • Prispevek ESRR: 2.996.265,87 EUR