SEISMEC

Program

Horizon

Trajanje

od 01.01.2024 do 01.04.2028

Področje

Zeleni kras | Gospodarstvo | Človeški viri | Turizem

Opis

Industrija v Evropi in po svetu doživlja pomembne premike, ki so preoblikovali pričakovanja glede praks na delovnem mestu s posledicami za zaposlovanje, produktivnost in učinkovitost. To se je pojavilo v kritičnem trenutku zaradi dveh med seboj povezanih sprememb.

Prvič, razvoj novih oblik tehnologije, kot so vseprisotno računalništvo, umetna inteligenca in agilni sistemi, ki omogočajo stalno sledenje in spremljanje ljudi in procesov. Tako je postalo delo in vse, kar delo vključuje, od delavcev, delovnih prostorov do sistemov in delovnih procesov, bolj vidno in dostopno vodstvenemu nadzoru.

Drugič, spremenila so se pričakovanja ljudi glede dela. Pospešene z digitalizacijo in izkušnjami s pandemijo so se potrebe po fleksibilizaciji, priložnostih za podporo in sodelovanje ter želja po izpolnitvi v zvezi z delom močno povečale. Potreba po takšnem premiku je zajeta v prehodu iz perspektive industrije 4.0 – tiste, v kateri so bile v ospredju nove tehnologije, kot so AI, IoT, računalništvo v oblaku in intenzivna podatkovna analitika – proti perspektivi industrije 5.0 – perspektivi, ki se osredotoča na odnos med opolnomočenjem človeških praks in novimi tehnologijami.

Cilji projekta:

V 14 industrijskih ekosistemih, opredeljenih v enotnem evropskem trgu, bo SEISMEC prikazal koncept osredotočenosti na človeka v različnih industrijskih sektorjih, obsegih in sociotehničnih kontekstih. Da bi to naredili, bomo izvedli 17 pilotnih projektov, ki bodo zajemali 14 industrijskih ekosistemov, v destinaciji Zeleni kras področje turizma.

Cilji SEISMEC projekta so:

  • pokazati, kako rešitve, osredotočene na človeka, opolnomočijo usposobljeno, vrednosno usmerjeno in ustvarjalno delovno silo v evropskih industrijskih ekosistemih;
  • razumeti in razrešiti zaznavanje družbeno-tehničnih, finančnih, regulativnih in etičnih izzivov za delavce in delovne organizacije, povezane z naprednimi (digitalnimi) tehnologijami v industrijskih ekosistemih in medsektorskem delu;
  • opredeliti in preizkusiti postopke in orodja za načrtovanje, izvajanje in ponovni razvoj naprednih tehnologij, ki povečujejo sinergije med človekom in tehnologijo v delovnem in izobraževalnem okolju;
  • oblikovati priporočila, ki temeljijo na dokazih in so prilagojena ustreznim deležnikom prek inovacijskih praks, ki povezujejo delavce, industrijske akterje, oblikovalce politik ter ustrezne pobude EU za raziskave in inovacije.

 

VEČ INFO NA POVEZAVIPovezave

Dokumenti