Projekti v izvajanju

Okolje in varovanje narave | Turizem | Podeželje

NATURE&WILDLIFE

Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Gospodarstvo | Okolje in varovanje narave

ForBioEnergy

Interreg Mediteran

Kulturna dediščina | Turizem

PRIMIS - Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin

Interreg V-A Italija-Slovenija

Zeleni Kras | Gospodarstvo | Človeški viri | Kulturna dediščina | Turizem

Domače in umetnostne obrti - dediščna in sodobnost

EKSRP

Kulturna dediščina | Turizem

CCI4TOURISM - Kreativne in kulturne industrije za trajnostni turizem

INTERREG Jadransko-jonski Program ADRION

Turizem

Sustainable tourism

Interreg MED Programme

Turizem | Podeželje

Interaktivni turizem za vse

Človeški viri

D-CARE

Interreg Danube transnational Programme

Zeleni Kras | Regionalni razvoj | Človeški viri | Kulturna dediščina | Turizem | Podeželje

Razvoj turistične ponudbe destinacije Zeleni kras - akronim: Zeleni kras 5.0

Javni razpis za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19

Zeleni Kras | Turizem

Promocija turistične destinacije Zeleni kras

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«