Projekti v izvajanju

Turizem

LIBECCIO

Interreg EURO-Med

Zeleni kras | Gospodarstvo | Človeški viri | Turizem

SEISMEC

Horizon

Kulturna dediščina | Turizem

TARTINI BIS

Interreg VI-A Italija-Slovenija

Regionalni razvoj | Okolje in varovanje narave | Podeželje

ReRURAL

European Climate Initiative (EUKI)

Gospodarstvo | Človeški viri

PONI Podjetno nad izzive Primorsko-notranjska 2023 - 2029

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, prednostne naloge 1: Inovacijska družba znanja, Specifičnega cilja RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivni