Projekti v izvajanju

Regionalni razvoj | Kulturna dediščina | Turizem | Podeželje

Festival domačih okusov in tradicije

Sodelovanje LAS

Regionalni razvoj | Gospodarstvo | Človeški viri

GO SUMP – Spodbujanje načrtov in ukrepov za urbano trajnostno mobilnost na področju MED

Interreg Mediteran

Okolje in varovanje narave | Turizem | Podeželje

NATURE&WILDLIFE

Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Gospodarstvo

ForBioEnergy

Interreg Mediteran

Regionalni razvoj | Gospodarstvo | Človeški viri

Štipendijska shema Primorsko-notranjske regije

Kulturna dediščina | Turizem | Podeželje

PRIMIS - Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin

Interreg V-A Italija-Slovenija

Regionalni razvoj | Gospodarstvo

Nano-Region prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij

Interreg V-A Italija-Slovenija

Zeleni Kras | Kulturna dediščina | Turizem

Domače in umetnostne obrti - dediščna in sodobnost