Promocija turistične destinacije Zeleni kras

Program

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

Trajanje

od 01.01.2020 do 15.12.2020

Področje

Zeleni kras | Turizem

Opis

Glavni namen projekta je dvigniti prepoznavnost destinacije Zeleni kras. S projektom bomo ključnim ciljnim skupinam približali unikatna doživetja destinacije Zeleni kras ter jih nagovorili k obisku Slovenije in destinacije.

RDO Postojnska jama- Zeleni kras izvaja vsakoletne promocijske aktivnosti za celotno destinacijo Zeleni kras. Pri temu sodelujemo s turističnim gospodarstvom ter občinami in zadolženimi organizacijami, ki delujejo na področju občinskega turizma. Skupne promocijske kampanje se izvajajo preko skupnega spletnega portala zelenikras.si ter družbenih omrežij. Na spletni strani objavljamo skupne programe in paketne ponudbe, zanimive zgodbe z blog opisi ter vsebino delimo preko partnerskih strani in občinskih družbenih omrežij. Promocijske kampanje (turističnih programov in paketov) so ciljno oblikovane in targetirajo ključne persone, ki so identificirane za našo destinacijo (ključna persona zeleni raziskovalci, nostalgiki, sproščeni eskapisti).

Predvideno sofinanciranje projekta predstavlja pomemben doprinos k doseganju večjega števila potencialnih obiskovalcev destinacije in Slovenije. Ker je naš glavni fokus privabljanje zahtevnejših obiskovalcev, ki iščejo unikatna doživetja v naravi so multiplikativni učinki tako na slovenski kot lokalni turizem izjemni. V programe namreč vključujemo ponudnike doživetij, nočitve, kulinariko in gastronomijo ter lokalne turistične vodnike, ki skrbijo za nemoteno izvajanje programov.

S predvidenim sofinanciranjem bomo pridobili nove potencialne obiskovalce ter jim približali zeleno ponudbo destinacije Zeleni kras in Slovenijo kot zeleno, butično in zdravo destinacijo.

Vodilno destinacijo sestavlja 6 občin in sicer: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Postojna in Pivka. Kot krovna regijska destinacijska organizacija skrbimo za enotno komuniciranje destinacije pod krovno znamko Zeleni kras. Pri temu so promocijske aktivnosti usklajene na nivoju Programskega sveta, kjer so zbrani predstavniki občin, občinskih zavodov za turizem, turističnega gospodarstva iz regije ter nevladnih organizacij. Sodelovanje na tem nivoju poteka že dolgo časa in ga bomo s projektom Promocija turistične destinacije Zeleni kras le še nadgradili.

V sklopu promocijskih aktivnosti bomo uporabili vse dostopno gradivo za komuniciranje (foto, video) ter predstavili destinacijo skozi ključne aktivnosti in glavne produkte: Outdoor (aktivno v naravi s kolesom in peš, raziskovanje jam), Touring (glavne turistične naravne in kulturne znamenitosti in poudarki destinacije), Kulinarika (kulinarične posebnosti in zgodbe iz vseh 6 občin), Posebni interesi (opazovanje divjih živali in posebni programi doživetja kraške narave).

 

Aktivnosti in pričakovani rezultati:

-          Digitalna kampanja na italijanskem trgu za produkt kolesarjenja na Zelenem krasu

-          Priprava spletnega interaktivnega zemljevida z virtualnim sprehodom pripravljen na platformi Google Maps

-          Izdelava pristajalne spletne strani za produkt Explore the wondernature za potrebe digitalne promocije ITP Explore the wondernature

-          Študijsko potovanje za predstavnike italijanskih medijev

-          Eno-dnevno študijsko potovanje za predstavnike slovenskih medijev

-          Študijsko potovanje za predstavnike hrvaških, avstrijskih in madžarskih medijev

-          Digitalna promocija na italijanskem trgu z bjavo blogov in izvedbo newsletter novic

-          Digitalna promocija destinacije Zeleni kras na spletnem portalu Avtokampi.si

-          Digitalna promocija destinacije Zeleni kras na lastnih socialnih omrežjih

-          Izdelava image promocijskega kataloga vodilne destinacije Zeleni kras

 

Prijavitelj:  RRA Zeleni kras d.o.o.

 

Vrednost projekta:

Celotna vrednost projekta brez DDV v evrih: 37.455,00

Celotna vrednost projekta z DDV v evrih: 45.035,10

Pričakovana višina sofinanciranja: 29.964,00 (v EUR brez DDV) oz. 80 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov

Za javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«, so v celoti zagotovljena finančna sredstva na strani Slovenske turistične organizacije (Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana).