Novice

20.06.2022Digitalni preboj za večjo in trajnostno vrednost slovenskega turizma

16. junija 2022 je v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) potekala predstavitev Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026 in aktivnosti, ki že potekajo za izvajanje ukrepov v strategiji. Dogodek z naslovom »Digitalni preboj za večjo in trajnostno vrednost slovenskega turizma« je v okviru strokovnih predavanj in okrogle mize izpostavil cilje in ukrepe strategije digitalne preobrazbe in poudaril pomen sodelovanja vseh deležnikov za uspešni digitalni prehod ter izpostavil dobre prakse in izkušnje na tem področju. Dogodka se je udeležilo več kot 150 udeležencev, kar kaže na zavedanje predstavnikov slovenskega turizma o velikem pomenu njegove digitalne preobrazbe. Strategija digitalne preobrazbe opredeljuje štiri ključna področja in 17 ukrepov na področju digitalne preobrazbe slovenskih turističnih destinacij in ponudnikov.

17.06.2022D-CARE delavnica o storitvi pametne oskrbe starejših

V okviru projekta Interreg Podonavje D-CARE, v katerem sodelujeta RRA Zeleni kras in Občina Ilirska Bistrica, slovenski partner pa je tudi Univerza v Ljubljani, je v Postojni pred kratkim potekala delavnica, na kateri so slovenski partnerji skupaj z ključnimi deležniki na področju oskrbe in nege starejše populacije v regiji iskali rešitve za čim boljšo implementacijo pametne rešitve, izbrane na javnem natečaju.

10.06.2022Podeljena priznanja najboljšim inovatorjem Regionalne zbornice Postojna za leto 2022

Regionalna zbornica Postojna je na slavnostni podelitvi v okviru Dneva inovativnosti podelila priznanja najboljšim inovatorjem v regiji za leto 2022 in tako sklenila 20. jubilejni razpis za izbor najboljših inovacij v Primorsko-notranjski regiji. Podelila je 3 zlata, 1 srebrno in 3 bronasta priznanja ter 8 priznanj za prispevek na področju inovativnosti. Trije najboljši so se uvrstili v nadaljnjo tekmovanje za najvišje nagrade na nacionalni ravni, ki bodo podeljene na Dnevu inovativnosti 20. septembra letos.

06.06.2022Ekološki zajtrk - lokalna hrana in kratka dobavna veriga

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, kot projektni partner v projektu LAS »Eko krožna degustacijska pot«, je vzpostavila kratko dobavno verigo za oskrbo porodnišnice z lokalno hrano in dne 2.6.2022 pacientkam ponudila ekološki lokalni zajtrk.

03.06.2022ZMAGOVALEC NATEČAJA ZA INOVACIJE PROJEKTA D-CARE ZA SLOVENIJO JE PODJETJE ART IZ METLIKE

Demografske spremembe, pomanjkanje usposobljenega kadra ter nezadostne zdravstvene in socialne storitve, zlasti na podeželju, predstavljajo prepreko za kvalitetno življenje starejših prebivalcev Podonavja. V Podonavski regiji smo zato preko natečaja iskali inovativne rešitve, ki bi doprinesle k izboljšanju situacije na področju zdravstvene in socialne oskrbe.

02.06.2022Študijski obisk na Portugalskem

Med 17. in 18. majem smo se partnerji projekta CCI4TOURISM na Portugalskem udeležili transnacionalnega študijskega obiska, ki ga je organiziral grški partner KEPA. Partnerske organizacije in deležnike projekta, to so kreativne in kulturne industrije ter podporne organizacije in lokalne oblasti, je na obisku zastopalo 37 udeležencev, ki smo obiskali dva kreativna huba.

20.05.2022TRENDI V KULINARIKI - PRIPRAVA JEDI Z MEDOM

Vabilo na delavnico 27.5.2022 : TRENDI V KULINARIKI - PRIPRAVA JEDI Z MEDOM

18.05.2022Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov na območju Primorsko-notranjske regije 2022

RRA Zeleni kras, d.o.o. tudi v letu 2022 v sodelovanju z občinami Primorsko-notranjske regije objavlja Povabilo za Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov 2022 na območju Primorsko-notranjske regije. Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo sedež v eni izmed občin Primorsko-notranjske regije.

13.05.2022PILOTNA IZVEDBA EKO KROŽNE DEGUSTACIJSKE POTI TREH OBČIN

V okviru projekta EKO KROŽNA DEGUSTACIJSKA POT TREH OBČIN smo partnerji skupaj z varovanci iz Varstveno delovnih centrov Postojna in Cerknica 10. maja 2022 pilotno izvedli eko krožno degustacijsko pot treh občih in vzpostavili nov turistični produkt treh ekoloških kmetovalcev iz občin Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica. Poleg tega smo bili prisotni na poučnih delavnicah vseh treh partnerjev.

26.04.2022V ZABIČAH SMO KUHALI BRINJEVO ŽGANJE

V okviru projekta »Eko krožna degustacijska pot treh občin« je bila izvedena delavnica žganjekuhe oz. kuhanje brinjevega žganja. Z vaščani KS Zabiče smo v dne 25.4.2022 na ekološki kmetiji Denisa Iskre v Zabičah spoznali način kuhanja brinjevega žganja in izvedeli vse o zdravilnih učinkih brinjevega olja.