Novice

28.12.2021Evropska sredstva za krepitev slovenskega turizma

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za »Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti«, ki ga bo izvedlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in za katerega bo sredstva prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU.

28.12.202157,6 milijona evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24.12.2021 objavilo tri javne razpise za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, za naložbe, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali in za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov.

21.12.2021Milijon evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 17. 12. 2021, objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 10. januarja 2022 do vključno 13. aprila 2022 do 14. ure.

16.12.2021Via Dinarica Slovenija na konferenci v BIH

V Sarajevu je 14. decembra potekala konferenca z naslovom „Poti zelenega in trajnostnega razvoja“, ki so jo organizirali partnerji in donatorji projekta Via Dinarica. Na njej je sodelovalo preko 30 govorcev, med njimi tudi Dejan Iskra iz RRA Zeleni kras, ki je upraviteljica daljinske pohodniške poti Via Dinarica v Sloveniji.

16.12.2021Danes predstavitev dveh javnih razpisov s področja kmetijstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 19. 11. 2021 objavilo dva javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Skupna vrednost obeh javnih razpisov je 1,5 milijona evrov. Vložitev vloge na oba javna razpisa je možna od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022.

14.12.2021Prosto delovno mesto RAČUNOVODJA in VODJA FINANC IN RAČUNOVODSTVA

RRA Zeleni kras razpisuje prosto delovno mesto RAČUNOVODJA in VODJA FINANC IN RAČUNOVODSTVA. Prijava je možna do 19. 12. 2021, na elektronski naslov bostjan@rra-zk.si.

06.12.2021Prijavite se na Start-tourism- up

Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva vabi k vključitvi v program Start-Tourism-Up, ki je odlična priložnost, da s pomočjo strokovnjakov na področju turizma in podjetništva oblikujete, razvijete ter izvedete svojo podjetniško idejo.

29.11.2021Središče pametne oskrbe in zdravja za Primorsko-notranjsko regijo

Občina Ilirska Bistrica je v sodelovanju z RRA Zeleni kras in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani ustanovila središče pametne oskrbe in zdravja, ki je locirano v prostorih Občine Ilirska Bistrica.

23.11.2021Katalog regijskih izdelkov Zeleni kras 2022

RRA Zeleni kras je v sodelovanju z imetniki znamke Zeleni kras pripravila nov katalog regijskih izdelkov za leto 2022.

19.11.2021Projekt D-CARE

RRA Zeleni kras in Občina Ilirska Bistrica sta vključeni v projekt D-CARE, njegov namen je razvoj, pilotiranje in potrjevanje modelov pametne oskrbe v Podonavju za podporo socialnim inovacijam ter izboljšanju kompetenc in podjetništva. Ciljna skupina projekta pa so starejši od 55 let.