ReRURAL

Program

European Climate Initiative (EUKI)

Področje

Regionalni razvoj | Okolje in varovanje narave | Podeželje

Opis

Vloga energetskih skupnosti in energetskega prehoda v Evropski uniji je že priznana v političnem in zakonodajnem okviru, vendar pa vloga energetskih skupnosti in energetskega prehoda pri odpravljanju energetske revščine še vedno ni priznana kot ena od možnih rešitev. Zunaj EU stanje ni boljše in številne države še vedno nimajo energetske politike ali energetskih skupnosti vključene v politiko ali zakonodajni okvir. Projekt ReRURAL prispeva k boljšemu razumevanju tematike energetske revščine in k temu, kako se lahko energetski prehod s pomočjo energetskih skupnosti z izgradnjo zmogljivosti spopade s tem pojavom.

Na nacionalni ravni projekt ReRURAL podpira nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), da bi vključil ukrepe in metode spremljanja ter rešitve za reševanje energetske revščine. Prav tako projekt podpira javne organe, zlasti mesta in občine, pri vključevanju teh metod in pristopov v njihove lastne akcijske načrte za trajnostno energijo in podnebje.

Vloga energetskih skupnosti in energetskega prehoda v Evropski uniji je že priznana v političnem in zakonodajnem okviru, vendar pa vloga energetskih skupnosti in energetskega prehoda pri odpravljanju energetske revščine še vedno ni priznana kot ena od možnih rešitev. Zunaj EU stanje ni boljše in številne države še vedno nimajo energetske politike ali energetskih skupnosti vključene v politiko ali zakonodajni okvir. Projekt ReRURAL prispeva k boljšemu razumevanju tematike energetske revščine in k temu, kako se lahko energetski prehod s pomočjo energetskih skupnosti z izgradnjo zmogljivosti spopade s tem pojavom.

Na nacionalni ravni projekt ReRURAL podpira nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), da bi vključil ukrepe in metode spremljanja ter rešitve za reševanje energetske revščine. Prav tako projekt podpira javne organe, zlasti mesta in občine, pri vključevanju teh metod in pristopov v njihove lastne akcijske načrte za trajnostno energijo in podnebje.