O Primorsko-notranjski regiji

Primorsko-notranjska statistična regija šteje 52.531 prebivalcev in se razprostira na 1.456 km2, kar predstavlja 7,2 % površine Slovenije oz. eno izmed manjših regij v Sloveniji. Regija obsega območja šestih občin in sicer: Bloke, Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. S 36,1 prebivalci na km2 je ena izmed najredkeje poseljenih regij v Sloveniji, vendar od leta 2013 naprej beležimo skokovito povečanje naravnega prirasta, ki je z 1,2 presegel slovensko povprečje.

Regija sodi v skupino gospodarsko manj razvite regije in k slovenskem BDP prispeva le 1,8 %. Temu navkljub pa se ekonomski kazalci v regiji rahlo izboljšujejo, priča smo dvigu števila delujočih podjetij, dvigu neto dodane vrednosti, neto čistega dobička, podjetja v regiji so manj zadolžena od slovenskega povprečja (neto finančni dolg/EBITDA v letu 2014 znaša 3,14, za Slovenijo 5,74), imajo boljšo likvidnost (kratkoročni koeficient v letu 2014 znaša 1,16, za Slovenijo 1,1), višje EBITDA, EBIT in neto maržo ter višjo dobičkonosnost kapitala, kar je v smislu dolgoročne vzdržnosti poslovnih subjektov v regiji izredno pozitivno.

Kljub znatnemu naraščanju brezposelnosti v regiji od leta 2009 v Primorsko-notranjski regiji  še vedno beležimo eno najnižjih stopenj brezposelnosti, regija s stopnjo 11,3 zaseda 10. mesto med 12-imi slovenskimi regijami. V primerjavi s slovenskim povprečjem imamo v Primorsko-notranjski regiji nadpovprečno število brezposelnih z osnovnošolsko izobrazbo ter nadpovprečno število registriranih brezposelnih v starostnem razredu 50 let in več. 

Stopnja delovne aktivnosti v regiji je sicer med najvišjimi v državi, velik delež prebivalcev Primorsko-notranjske regije pa se vozi na delo v sosednje regije, zaradi česar je ekonomska moč prebivalstva sorazmerno visoka. Državno in regionalno cestno omrežje je sorazmerno dobro razvito in omogoča kakovostno dostopnost znotraj regije in navzven, predvsem v smeri proti Ljubljani, Kopru in Reki.

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost