Nano-Region prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij

Program

Interreg V-A Italija-Slovenija

Trajanje

od 01.02.2019 do 31.07.2022

Področje

Gospodarstvo

Opis

NANO-REGION

 

Nano-regija: prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij
Prednostna os 1 Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja Specifični cilj:  SC 1.1.
Prednostna naložba:  PN 1b
Tipologija projekta:  Strateški

 

Povzetek projekta:
Industrijske strategije tretjega tisočletja se vedno bolj osredotočajo na visoko specializirane vede in sofisticirane tehnologije, med katerimi so tudi nanotehnologije. Na področju Programa Interreg SLO-ITA obstaja dobro uveljavljena proizvodna tradicija, ki nujno potrebuje kakovosten preskok, da bi se soočila z izzivi, ki jih postavlja globalna ustrojitev novega tisočletja. Po drugi strani pa so, zahvaljujoč vrsti odličnih raziskovalnih centrov, na istem območju že prisotne najbolj napredne spretnosti v nastajajočih tehnologijah, zlasti na področju nanotehnologij. Cilj projekta je povezati obstoječe znanje s področja nanotehnologij, da bi zadovoljili potrebe proizvodnega sektorja. Projekt bo obravnaval naslednje vidike: - komunikacijske dejavnosti usmerjene v premostitev vrzeli med znanostjo in proizvodnimi dejavnostmi na področju nanotehnologij; - čezmejna standardizacija praks uporabljenih v nanotehnologiji; - vzpostavitev operativne mreže laboratorijev, ki bo v okviru enotnega subjekta nudila celovito podporo pri prenosu tehnologij regionalnim podjetjem, vključno z eksperimentalnimi dokazili o konceptu.

 

Glavni rezultat projekta je učinkovit prenos tehnologij iz raziskovalnih centrov, ki delujejo v Interreg makro-regiji, na podjetja, ki delujejo na istem območju, Tak cilj bi na srednji in dolgi rok omogočil izboljšanje konkurenčnosti, zaposlovanja in ekonomskega učinka na lokalni proizvodni sistem. Projekt bo veljal kot uspešen, če bo izpolnil naslednja pričakovanja: (a) na kratek rok (3 leta od začetka) bo projekt znatno povečal število skupnih raziskovalnih projektov med podjetji in raziskovalnimi centri; (b) v srednjeročnem obdobju (5 let) bo prišlo do vzpostavitve nove znanstveno-poslovne kulture, ki se bo lahko skupaj soočala tehnološkimi izziv novega tisočletja. Zlasti ukrepi, ki bodo vključevali študente in podjetnike bodo spodbudili povečanje poklicnih karier povezanih s prenosom tehnologij; (c) na dolgi rok (10 let) bodo udeležena podjetja zabeležila povečanje prometa, ki bo do 10-krat preseglo investicijo Programa Interreg.

 

Projekt Nano-Region je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija - Slovenija sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o programu Interreg lahko preberete na spletu: http://www.eu-skladi.si/Galerija

Video

Kontaktni osebi:

  • Dunja Mahne, vodja projekta, dunja@rra-zk.si 

  • Polona Zevnik, sodelavka na projektu, polona@rra-zk.si

 

Projekt v številkah:

  • Trajanje: 36 mesecev

  • Začetek: 01.02.2019

  • Konec: 31.07.2022

  • Št. partnerjev: 10

  • Celotni znesek: 3.529.323,50 €

  • Prispevek ESRR: 2.999.924,97 €

 

Mediji o nas: