SID banka - dolžniško financiranje

Datum objave: 21.01.2019

Razpisni rok: 05.03.2019 oziroma do porabe sredstev

Naročnik:

Kontaktni podatki: SID banka ali ziva@rra-zk.si

Povezava na razpis

SID banka objavlja programe neposrednega financiranje za mala in srednje velika podjetja, nekateri izmed njih so:

Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 1)  

Upravičenci:
•    gospodarske družbe, organizirane kot d. o. o. ali d. d;
•    najmanj 2 zaposlena in poslovanje najmanj 2 polni poslovni leti;
•    konec investicije v 5 ih letih po odobritvi kredita. Z investicijo lahko pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita;
•    lastna udeležba najmanj 15 % celotnih stroškov.

Namen: financiranje investicij na različnih področjih vašega delovanja.

Kreditni pogoji:
•    kredit v višini do 10.000.000 €;
•    financiranje do 85 % celotnih stroškov;
•    obrestna mera, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj;
•    ročnost kredita je od 6 do 20 let;
•    moratorij na odplačilo glavnice največ 5 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita;
•    sprejemljive so vse vrste zavarovanja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Financiranje naložb v gozdno - lesno predelovalno verigo (LES 1)

Upravičenci:
•    gospodarske družbe, organizirane kot d. o. o. ali d. d.;
•    malo ali srednje veliko podjetje z najmanj 2 zaposlenimi in poslovanjem najmanj 2 polnih poslovnih let;
•    konec del v 5 ih letih po odobritvi kredita. Z d

Namen: novi obrati za predelavo lesa, tehnološka posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa, razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo.

Kreditni pogoji:
•    kredit v višini od 100.000 do 5.000.000 €;
•    financiranje do 85 % celotnih stroškov;
•    obrestna mera, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj;
•    ročnost kredita je od 6 do 12let;
•    moratorij na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita;
•    sprejemljive so vse vrste zavarovanja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma (TURIZEM 1)

Upravičenci:
•    gospodarske družbe, organizirane kot d. o. o. ali d. d.;
•    konec investicije v 5 ih letih po odobritvi kredita. Z investicijo lahko pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita;
•    lastna udeležba najmanj 15 % celotnih stroškov.

Namen:  namestitvene zmogljivosti, športno infrastrukturo,  zabaviščno infrastrukturo, kulturno infrastrukturo, žičnice, marine, turistična letovišča

Kreditni pogoji:
•    kredit v višini do 20.000.000 €;
•    financiranje do 85 % celotnih stroškov;
•    obrestna mera, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj;
•    ročnost kredita je od 6 do 30 let;
•    moratorij na odplačilo glavnice največ 5 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita;
•    možnost zavarovanja kredita z nepremičninskim zavarovanjem ali zavarovanjem na premičninah. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Financiranje MSP (MSP 8)

Upravičenci:
•    gospodarske družbe, organizirane kot d. o. o. ali d. d.;
•    malo ali srednje veliko podjetje z najmanj 2 zaposlenimi in poslovanjem najmanj 2 polnih poslovnih let;
•    lastna udeležba najmanj 15 % celotnih stroškov.

Namen: sredstva za tekočo likvidnost ter pokrivanje stroškov in izdatkov poslovnega procesa

Kreditni pogoji:
•    kredit v višini od 100.000 do 5.000.000 €;
•    financiranje do 85 % celotnih stroškov;
•    obrestna mera, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj;
•    ročnost kredita je od 3 do 10 let;
•    moratorij na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita;
•    sprejemljive so vse vrste zavarovanja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.
 
Več informacij na spletni strani SID banke ali na RRA Zeleni kras d.o.o., Živa Ložar (mail:ziva@rra-zk.si, tel. št. 05 721 22 40).

Naroči se na obvestila o novih razpisih