Trajno zaposlovanje mladih

Datum objave: 04.04.2017

Razpisni rok: 31.07.2019

Naročnik: Zavod RS za zaposlovanje

Kontaktni podatki: 080 20 55, martina.stanonik@ess.gov.si

Povezava na razpis

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.
Subvencija znaša 5.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Kandidate zaposlijo za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlijo invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.
Pri vključevanju bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost osebam, ki:
•    v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
•    se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
•    so na Zavodu RS za zaposlovanje dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.
 
Subvencijo Zavod nakaže v dveh enakih delih na podlagi e-računa: prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve. Za obdobje 2017–2021 je na voljo 27,7 milijona EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih