Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019

Datum objave: 07.07.2017

Razpisni rok: 30.06.2019

Naročnik: Center RS za poklicno izobraževanje

Kontaktni podatki: va¬nja.meserko@cpi.si, 01/58-64-262

Povezava na razpis

Po tem javnem razpisu se sofinancira del stroškov izvedbe programov krožnega zaposlovanja, pri čemer ena enota izvedbe programa krožnega zaposlovanja vključuje izvedbo naslednjih aktivnosti:
– pri delodajalcu izvedeno usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delavca, v obsegu delovne obveznosti dveh ali štirih mesecev za polni delovni čas,
– v šoli izvedeno ustrezno in istočasno nadomeščanje tega učitelja oziroma strokovnega delavca v času njegove odsotnosti zaradi usposabljanja pri delodajalcu, in sicer s strokovnjakom s strani gostiteljskega delodajalca ali z ustrezno izobraženo in usposobljeno brezposelno osebo, v obsegu delovne obveznosti dveh ali štirih mesecev za polni delovni čas.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov aktivnosti krožnega zaposlovanja: sofinanciranje stroškov dela strokovnjaka s strani gostiteljskega delodajalca ali brezposelne osebe, ki v šoli v sklopu krožnega zaposlovanja nadomešča učitelja oziroma strokovnega delavca, ko se le-ta udeležuje usposabljanja pri delodajalcu. Upravičeni stroški javnega razpisa so torej stroški, ki nastanejo z izvajanjem navedene aktivnosti krožnega zaposlovanja.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša do 719.017,50 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih