Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Datum objave: 18.08.2017

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ekosklad

Kontaktni podatki: ekosklad@ekosklad.si, 01/241-48-20

Povezava na razpis

Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:
A) Vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo sanitarne tople vode
B) Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode
C) Sodobne naprave za pridobivanje električne energije
D) Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb
E) Gradnja ali nakup nizkoenergijske ali skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe
F) Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov
G) Nakup okolju prijaznih vozil
H) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
I) Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva
J) Učinkovita raba vodnih virov
K) Oskrba s pitno vodo.

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe (občani) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so:

  • lastniki ali solastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
  • druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika.

Višina sredstev po tem pozivu znaša 6 milijonov EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih