Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

Datum objave: 14.04.2017

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ekosklad

Kontaktni podatki: ekosklad@ekosklad.si, 01/241-48-20

Povezava na razpis

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v naprave za sa-mooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije  in ki imajo nazivno električno moč največ 11 kVA. Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma ima uporabno dovoljenje po 1. ali 3. točki prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov Naprava za samooskrbo z električno energijo je lahko nameščena tudi na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi pred¬pisi s področja graditve objektov.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3.000.000,00 EUR. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 11 kVA nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo.

Naroči se na obvestila o novih razpisih