Javni poziv 51FS-PO18 Finančne spodbude za podjetja za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Datum objave: 05.10.2018

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ekosklad

Kontaktni podatki: 01 241 48 20

Povezava na razpis

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.
Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude po tem javnem pozivu:
A – toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu
B – toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom
C – toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh
D – zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
H – vgradnja sprejemnikov sončne energije
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
K – optimizacija sistema ogrevanja
L – naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo
M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe
N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
P – uvedba sistema upravljanja z energijo
R – ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu
S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

Višina sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR. Rok za porabo kredita je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude.

Naroči se na obvestila o novih razpisih