Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij 2014 -2015

Datum objave: 07.07.2014

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: SID banka

Kontaktni podatki: 01/2007 480, msp@sid.si

Povezava na razpis

Progam v obsegu do 5,3 mio EUR sestavljajo krediti in nepovratna sredstva, pri čemer se lahko posameznemu projektu dodeli sredstva v naslednjih okvirjih:
a. najmanj 187.500 EUR in največ do 750.000 EUR v obliki kredita, pri čemer znesek kredita hkrati ne presega 75% stroškov naložbenega projekta;
b. najmanj 22.500 EUR in največ do 90.000 EUR v obliki nepovratnih sredstev, pri čemer znesek nepovratnih sredstev hkrati ne presega 12% nakazanih sredstev kredita;
c. seštevek dodeljenih sredstev iz točke a. in b. v nobenem primeru ne sme preseči 85% stroškov projekta.

Naroči se na obvestila o novih razpisih