Kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena - 61ONS17

Datum objave: 22.12.2017

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ekosklad

Kontaktni podatki: ekosklad@ekosklad.si, 01/241-48-20

Povezava na razpis

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo in v celoti financirajo občine na območju RS. Okoljske naložbe po tem pozivu so naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena, razvrščenih po enotni klasifikaciji objektov v skupine kot sledi:
-    12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
-    12620 Muzeji in knjižnice,
-    12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo,
-    12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
-    12650 Stavbe za šport.
Višina razpisanih sredstev znaša 10 milijonov evrov.

Naroči se na obvestila o novih razpisih