Kreditiranje okoljskih naložb občin - 60LS17

Datum objave: 22.12.2017

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ekosklad

Kontaktni podatki: ekosklad@ekosklad.si, 01/241-48-20

Povezava na razpis

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo občine za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v naslednje ukrepe:
A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode in
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo

Višina razpisanih sredstev znaša pet milijonov evrov.

Naroči se na obvestila o novih razpisih