Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja - 52SUB-JS17

Datum objave: 22.12.2017

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ekosklad

Kontaktni podatki: ekosklad@ekosklad.si, 01/241-48-20

Povezava na razpis

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti, namenjene občinam za obnovo starejših stavb oziroma delov stavb v lasti občin in ministrstvom za obnovo starejših stavb v lasti RS, ki bodo izvedene na njenem ozemlju.
Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukre¬pov učinkovite rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije v starejših stavbah, ki so v lasti občin in Republike Slovenije.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude še niso zaključeni:
A – toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,
B – toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,
C – toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,
D – zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
H – vgradnja sprejemnikov sončne energije,
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
K – optimizacija sistema ogrevanja.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša štiri milijone evrov.

Naroči se na obvestila o novih razpisih