Javna razpisa za Ukrep I in II

Datum objave: 30.03.2018

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2018
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za Ukrep I znaša do 15.000 evrov Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za Ukrep II znaša do 100.000 evrov. Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirane kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Naroči se na obvestila o novih razpisih