Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Datum objave: 21.04.2017

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: aktrp@gov.si, 01 580 77 92

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po uredbi.

Vložitev vloge poteka od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi ministrstvo.

Naroči se na obvestila o novih razpisih