Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2017

Datum objave: 31.03.2017

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: aktrp@gov.si, 01 580 77 92

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
Višina nepovratnih sredstev znaša do 100.000 evrov.
Za škodni dogodek se šteje:
– l. ali ll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali
– večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s pred-pisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Naroči se na obvestila o novih razpisih