1. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Datum objave: 01.07.2016

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Podpora je namenjena aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda, ki so:
– nega obnovljenih površin;
– nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov;
– obnova s sadnjo;
– zaščita mladja na obnovljenih površinah;
– priprava površin za obnovo gozda;
– odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov in
– vzpostavljanje gozdne higiene.

Podpora je namenjena kritju stroškov obnove potenciala gozda, ki je bil poškodovan v naravni nesreči, žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Upravičenci do podpore fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov v zasebni in javni lasti, vendar samo na območju iz priloge 1 tega javnega razpisa, ki izhaja iz načrta sanacije gozdov.

Upravičenci lahko vloge vlagajo od 25. 7. 2016, ki je prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do datuma zaprtja javnega razpisa.

INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda: Frenk Prelec, 05 700-06-10, 041 657 314.

Dokumenti

Naroči se na obvestila o novih razpisih