Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014

Datum objave: 12.09.2014

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet podpore javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na čebeljo družino čebelarjem zaradi odprave škode, ki je nastala kot posledica obilnega in pogostega dežja v letu 2014 in zaradi česar je prišlo do zmanjšanega medenja. Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša do višine 476.690,00 evrov.
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva. Upravičeni vlagatelj je čebelar, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je vpisan v register čebelnjakov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Naroči se na obvestila o novih razpisih