Ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014

Datum objave: 06.06.2014

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Vlagatelji so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju RS, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo.
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 EUR. Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS, do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Vnos vlog v elektronski sistem je možen od 10.6.2014.

Naroči se na obvestila o novih razpisih