Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013 - Ukrep 112

Datum objave: 26.04.2013

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Cilj razpisa je spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev, povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih kmetij in prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Celotna vrednost razpisa znaša pet milijonov evrov.

Naroči se na obvestila o novih razpisih