Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013

Datum objave: 20.09.2013

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele.
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 15.000 evrov. Rok za oddajo vlog bo začel teči peti dan po objavi javnega razpisa v uradnem listu (sreda, 25. 9.) in bo trajal vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Naroči se na obvestila o novih razpisih