Javni poziv 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Datum objave: 18.11.2016

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ekosklad

Kontaktni podatki: ekosklad@ekosklad.si, 01/241-48-20

Povezava na razpis

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v okolju prijaznejša vozila za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil in ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji, in sicer za:
– nakup novega vozila na električni pogon;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
– nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 700.000 EUR. Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Naroči se na obvestila o novih razpisih