Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020

Datum objave: 27.10.2017

Razpisni rok: 31.12.2020

Naročnik: Stanovanjski sklad RS

Kontaktni podatki: 01/47-10-500, sofinanciranje@ssrs.si

Povezava na razpis

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi tega Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020 v lokalnih skupnostih, sofinancira zagotavljanje stanovanjskih enot za starejše osebe, kjer se opravlja institucionalno varstvo in kjer je bivanje starejših oseb urejeno kot kratkotrajna ali dolgotrajna namestitev in oskrba.

Program je namenjen sofinanciranju zagotavljanja stanovanjskih enot namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v okviru:
1) doma starejših občanov,
2) v oskrbovanem stanovanju in
3) v okviru centra dnevnega varstva starejših oseb.

Vrste in načini pridobivanja stanovanjskih enot za starejše osebe
1) z gradnjo objektov,
2) z rekonstrukcijo objektov in
3) z obnovo objektov (kjer bo sofinancirana le izvedba investicijskih vzdrževalnih del) obstoječega objekta oziroma dela objekta.

Upravičeni prosilci so lahko: občine, javni nepremičninski skladi in druge pravne osebe.
Predvidoma je za realizacijo tega programa namenjenih 15.000.000 eurov s porabo v letih 2017 do 2020 oziroma do zaključka vsakega posameznega projekta. Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS (v nadaljevanju: NS SSRS) odobrena vsa predvidena sredstva oziroma do preklica.

Naroči se na obvestila o novih razpisih