Spodbude za podjetnike v Občini Pivka

Datum objave: 26.04.2019

Razpisni rok: 26.09.2019 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Občina Pivka

Kontaktni podatki: Tanja Avsec

Povezava na razpis

Občina Pivka je objavila Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2019, v okviru katerega bo dodelila proračunska sredstva za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2019. Subvencije so namenjene:

  • Subvencioniranju stroškov mladih podjetij,
  • Spodbujanju izobraževanja in usposabljanja,
  • Spodbujanju promocijskih aktivnosti, 
  • Spodbujanju izgradnje turistične infrastrukture ter
  • Spodbujanju priprav projektov.

Roki za oddajo vlog so:

  • do 9. maja 2019 (velja poštni žig 9. maj 2019),
  • do 29. julija 2019 (velja poštni žig 29. julija 2019),
  • do 26. septembra 2019 (velja poštni žig 26. september 2019).    

Razpisna dokumentacija je na voljo na njihovi spletni strani: https://www.pivka.si/objava/188904

Za dodatne informacije se obrnite na Tanjo Avsec,

Pri pripravi vloge pa vam brezplačno pomagamo tudi na RRA Zeleni kras. Za dodatne informacije se obrnite na , 05 721 22 48 (dr. Jana Nadoh Bergoč) ali , 05 721 22 33 (Marinka Petrc.)

Naroči se na obvestila o novih razpisih