Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov na območju Primorsko-notranjske regije 2019

Datum objave: 06.06.2019

Razpisni rok: 18.10.2019 oziroma do porabe sredstev

Naročnik:

Kontaktni podatki: RRA Zeleni kras, Živa Ložar; mail: ziva@rra-zk.si; tel. št. 05 721 22 40

Povezava na razpis

RRA Zeleni kras, d.o.o. tudi letos v sodelovanju z občinami Primorsko-notranjske regije objavlja javni razpis za Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov za leto 2019 na območju Primorsko-notranjske regije.

Višina sredstev

Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen kredit ne sme znašati manj kot 100 EUR in ne več kot 1600 EUR oz. 75% vseh plačanih obresti za posamezno vlogo. Vsak upravičenec lahko odda največ 3 vloge. Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale in plačane obresti od 1.10.2018 do 30.9.2019.

Rok za oddajo vloge je 18.10.2019.


Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe z registrirano dejavnostjo po zakonu o gospodarskih družbah ter socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu in prihajajo iz: Občine Bloke, Občine Cerknica, Občine Ilirska Bistrica, Občine Loška dolina, Občine Pivka in Občine Postojna.


Dodatne informacije dobite na:

- elektronskem naslovu: ziva@rra-zk.si
- telefonski številki: 05/721 22 40 (Živa Ložar)
- sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

Razpisna dokumentacija je priložena pod Dokumenti.

 

 

Dokumenti

Naroči se na obvestila o novih razpisih