ODDAJA POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Datum objave: 27.11.2018

Razpisni rok: 30.09.2019 oziroma do porabe sredstev

Naročnik:

Kontaktni podatki: Tadeja Pecman Penko, tel. št. 05 721 22 32, mail: tadeja@rra-zk.si

Povezava na razpis

Vabimo vas k oddaji potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2019/2020. Prijavo potreb so v skladu s 112. členom Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS 56/2013) dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2019/2020.

Potrebe po kadrovskih štipendistih lahko delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddajo preko RRA in sicer tako da izpolnijo obrazec in ga posredujejo preko elektronske pošte (tadeja@rra-zk.si) oziroma navadne pošte (RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna 1, 6257 Pivka). Lahko pa jih oddajo preko spletne strani sklada www.sklad-kadri.si in sicer tako, da se prijavijo v spletni klub sklada in oddajo potrebe v okviru Izmenjevalnice.

Rok za prijavo potreb je 30.09.2019 oz. do porabe sredstev.

Namen zbiranja potreb je:

  •  zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji z namenom informiranja učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela,
  • ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med učenci, dijaki in študenti.

Vsi subjekti, ki dodeljujejo štipendije, so dolžni letno, do konca koledarskega leta, za tekoče
šolsko/študijsko leto poročati o dodeljenih štipendijah.

Dodatne informacije:
- Tadeja Pecman Penko, tadeja@rra-zk.si, 05 721 22 32

RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka

Dokumenti

Naroči se na obvestila o novih razpisih